Arbeidsverktøy

Vårt KS-system

Vi benytter et KS-system jf. kravene i SAK10 og som sikrer at vårt arbeid blir gjennomført og kvalitetssikret på en effektiv og kvalitativt god måte.

Motto og visdomsord

Viljen til å ville skaper evnen til å evne

Alt er mulig. Det umulige tar bare litt lengre tid

Nyheter

01.06.2023
Helhetskontroll åpnet ny avdeling i Trondheim, og Ellen Tora Holmen ble samtidig ansatt som Rådgiver/Arkitekt.

05.01.2023
Egil Arnar Oskarsson er ansatt som HMS/SHA-ansvarlig

05.09.2022
Kontrollportalen ble etablert med egen SHA-modul


Helhetskontroll AS

Helhetskontroll har spesialisert seg på plan- og byggesakskompetanse, og leverer alt av tjenester tilknyttet plan- og byggesaksprosessene til oppdragsgivere i hele landet. 
     
Kontinuerlig fokus på kompetanse- og systemutvikling, arbeidsmetodikk, kvalitetssikringsarbeid og fagintegritet har gitt oss en god plattform ved arbeid innenfor plan- og bygningslovens ulike prosesser- og samarbeid med de aktører som er en del av disse. Spesialisering har i tillegg medført at vi har opparbeidet spisskompetanse som kommer våre kunder til gode i form av kvalitativt og effektivt verdiskapingsarbeid.  
    
Vi benytter oss av et ks-system som imøtekommer kravene i saksbehandlingsforskriften og som innebærer bruk av det verktøyet www.kontrollportalen.no. Kontrollportalen sikrer effektiv og etterrettelig gjennomføring av arbeidene, samtidig som den fungerer som en kommunikasjons- og kvalitetssikringsplattform både for oss og prosessens øvrige ulike aktører. Den sikrer dessuten  oppdragsgiver løpende rapportering i forhold til status og fremdrift på våre arbeider.
    
Vi har forankret en målsetting om vekst og utvikling gjennom å etablere samarbeid med flere seriøse utviklings- og eiendomsaktører. Ta derfor gjerne kontakt med adm. dir. Svein Roar Holt på e-post: srh@helhetskontroll.no eller tlf.: +47 410 40 853 dersom du ønsker eller har behov for å knytte kontakt med oss som leverandør av plan- og byggesaksrelaterte rådgivningstjenester.

 
Kontaktinformasjon

Helhetskontroll AS
Munkedamsveien 45d
0252 Oslo

Beddingen 10
7042 Trondheim

srh@helhetskontroll.no
post@helhetskontroll.no