Heletskontroll As

Velkommen til oss

Toini Valen

Toini Valen Master i arkitektur/Rådgiver Plan- og byggesaker

E-post: tv@helhetskontroll.no

Mob: 407 65 475

Tilbake til liste

Toini har sin utdanning, master i arkitektur, og store deler av sin yrkeserfaring fra USA. Her fikk hun erfaring innenfor bærekraftig design og jobbet med større offentlige og private byggeprosjekter fra designfase til ferdigstillelse av prosjekt. Hun medvirket blant annet i ferdigstillelsen av Desert Living Center, Las Vegas. Prosjektet oppnådde Platinum Leed Certification, den høyeste standard som kan oppnås for bærekraftige byggverk.

I 2010 flyttet Toini tilbake til Norge, og fikk gjennom sin erfaring fra Plan- og bygningsetaten i Oslo spisset sin kompetanse innenfor bygge- og reguleringssøknader, plan- og bygningslov og tekniske krav til byggverk. Målet er å bringe høy kvalitet til hvert enkelt prosjekt gjennom den erfaringen som hun har fra utlandet og fra den offentlige sektor.

Toini har særskilt erfaring med den nye kommuneplan 2015 for Oslo, og planens innvirkning på byggesaker og reguleringsforslag.