Helhetskontroll AS 

Svein Roar Holt

Svein Roar Holt Adm. direktør/ Spesialrådgiver

E-post: srh@helhetskontroll.no

Mob: +47 410 40 853

Tilbake til liste

Svein Roar har med sin fortid fra arbeid med offentlig saksbehandling (Oslo kommune PBE), eiendomsutvikling (Briksdalen Eiendom AS) og plan- og byggesaksfaglig rådgivningsvirksomhet (NEAS AS og OPAK AS) opparbeidet seg lang erfaring med arbeider knyttet til planlegging, styring, gjennomføring og kvalitetssikring av de plan- og bygningslovsrelaterte milepæler og prosesser.

Han har på denne bakgrunnen opparbeidet seg gode kunnskaper relatert til gjennomføring av mulighetsstudier og utviklingsvurderinger, oppfølging og medvirkning i offentlige planprosesser, planlegging og gjennomføring av planprosesser, planlegging og gjennomføring av byggesaksprosesser, prosjekterings- og kontrollarbeid jf. TEK 97, og TEK 17 samt tilhørende system- og kvalitetssikringsarbeid.

Svein Roar er for øvrig webredaktør for nettsidene www.eiendomsinformasjon.no og www.kontrollportalen.no