Heletskontroll As

Velkommen til oss

Jennifer Moi Lauten

Jennifer Moi Lauten Lederassistent/Prosjektkoordinator

E-post: jml@helhetskontroll.no

Mob: +47 926 44 476

Tilbake til liste

Jennifer spiller en sentral rolle i forhold til daglige drift av virksomheten, og er en viktig bidragsyter i forhold til å formidle budskapet om Helhetskontrolls tilstedeværelse- og leveranser i markedet. Jennifer har i tillegg en rolle som Prosjektkoordinator med merkantilt gjennomføringsansvar innenfor en lang rekke av våre tjenesteleveranser. Jennifer har som del av dette påstartet et trainee-program som ansvarlig søker, og som i tillegg til vårt interne opplæringsprogram omfatter gjennomføring av «Byggesakskolen» på Høgskolen i Gjøvik med oppstart fra våren 2018.

Jennifer har markedsføringsutdannelse fra Varehandelens Høyskole/BI og har 12 års erfaring innen markedsføring, analyse og hertil hørende prosjektledelse. Hun har lang erfaring innen mediebransjen og har også jobbet som frilans journalist i flere magasiner, deriblant HENNE og COSMOPOLITAN. Hun har i tillegg flere års erfaring innenfor salg, prosjektorganisering og presentasjon i eiendomsbransjen deriblant for Eiendomsmegler 1, Notar og Villa Mar AS.