Helhetskontroll AS 

Geir Cranner

Geir Cranner Rådgiver Plan- og byggesak

E-post: gc@helhetskontroll.no

Mob: 410 40 636

Tilbake til liste

Geir har lang erfaring innenfor offentlig byggesaksbehandling (Bærum kommune- Planseksjonen, Undervisningsbygg, UBF Oslo kommune- Byplanlegger), eiendomsutvikling (Briksdalen Eiendom AS) samt utarbeidelse og styring av søknadsprosesser i den private sektor (Neas AS, Briksdalen Eiendom AS, OPAK AS).

Han har erfaring som prosjekteringsleder, arkitekturprosjektering, styring av søknadsprosesser, utarbeidelse av byggesøknader, offentlig byggesaksbehandling,

Geir er utdannet bygningsingeniør ved NKI.

Han har på denne bakgrunnen opparbeidet seg gode kunnskaper relatert til gjennomføring av mulighetsstudier og utviklingsvurderinger, medvirkning i offentlige planprosesser, gjennomføring av planprosesser, planlegging og gjennomføring av byggesaksprosesser.