Vårt KS-system

Vi har,og benytter, KS-system jf. kravene i SAK10 og som sikrer at alle våre arbeider blir gjennomført og kvalitetssikret på en effektiv og kvalitativt god måte.

http://eiendomsinformasjon.no/ks-system

Våre motto og visdomsord

"Viljen til å ville skaper evnen til å evne"

"Arbeid smartere, ikke bare hardere"

"Alt er mulig. Det umulige tar bare litt lenger tid"

"Det du gjorde i går, er ikke godt nok idag"

"Hver dag er en ny mulighet til utvikling!

"Helhetskontroll er stedet å erfare dette"Om oss

Helhetskontroll er et selskap som har spesialisert seg på plan- og byggesakskompetanse, og som leverer alt innenfor plan- og byggesaksrelaterte tjenester til oppdragsgivere i hele landet. 
     
Kontinuerlig fokus på kompetanse- og systemutvikling, arbeidsmetodikk, kvalitetssikringsarbeid og fagintegritet har gitt oss en god plattform mht. arbeid innenfor plan- og bygningslovens ulike prosesser- og samarbeid med de aktører som naturlig er en del av disse. Spesialisering har i tillegg medført at vi har opparbeidet spisskompetanse innenfor plan- og byggesaksfaget som kommer våre kunder til gode i form av kvalitativt og effektivt verdiskapingsarbeid.  
    
Vi har- og benytter oss av et ks-system som imøtekommer kravene i saksbehandlingsforskriften og som innebærer bruk av det web-baserte verktøyet www.kontrollportalen.no. Kontrollportalen sikrer effektiv og etterrettelig gjennomføring av arbeidene, samtidig som den fungerer som kommunikasjons- og kvalitetssikringsplattform for prosessens ulike aktører. Den gir dessuten oppdragsgiver "live" rapportering i forhold til status og fremdrift.
    
Vi har forankret en målsetting om å utvikle oss videre gjennom godt samarbeid med andre seriøse utviklings- og eiendomsaktører. Ta derfor gjerne kontakt dersom du har behov for plan- og byggesakskompetanse.

 

Tjenester

- Forslagsstillers plankonsulent
- Ansvarlig søker
- Ansvarlig kontrollerende

- Utviklingsvurderinger & mulighetsstudier
- Plan- og byggesaksrelatert Due diligence
- Uavhengig kontroll, Systemkontroll
- Uavhengig kontroll, Teknisk kontroll
- SHA-koordinering
- Sakkyndig vitne

I tillegg bistår vi med matrikkelsaker, ekspropriasjonssaker, klagesaker og tilsynssaker  mv.

Kontaktinformasjon

Helhetskontroll AS
Munkedamsveien 45d
0252 Oslo
post@helhetskontroll.no